Welkom bij de Euregional Health survey

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl en ervaringen van jongeren. Het gaat dan over de omgang met alcohol, cannabis en gamen en de houding die daarmee gepaard gaat. Het doel van dit onderzoek is het verhogen van de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Het invullen van deze vragenlijst is vrijwillig. Het onderzoek is vertrouwelijk en anoniem. Dat betekent dat aan jouw antwoorden geen naam gekoppeld kan worden. Niemand komt dus te weten wat jij hebt ingevuld.

Belangrijke informatie bij het invullen van de vragenlijst:

  • Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw mening en jouw ervaringen.
  • Wij vragen je zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, lees de vragen rustig door en beantwoord ze zo goed als mogelijk.

Wij danken je bij voorbaat voor jouw waardevolle bijdrage.