Welkom bij de Euregional Health survey

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl en ervaringen van mensen die 55 jaar of ouder zijn in de omgang met alcohol en medicijnen en de houding die daarmee gepaard gaat. Het doel van dit onderzoek is het verhogen van de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Het invullen van deze vragenlijst is vrijwillig. Het onderzoek is vertrouwelijk en anoniem. Dat betekent dat aan uw antwoorden geen naam gekoppeld kan worden. Niemand komt dus te weten wat u hebt ingevuld.

Belangrijke informatie bij het invullen van de vragenlijst:

  • Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening en uw ervaringen.
  • Wij vragen u zoveel mogelijk de vragen te beantwoorden, lees de vragen rustig door en beantwoord ze zo goed als mogelijk.

Wij danken u bij voorbaat voor uw waardevolle bijdrage.